Uitnodiging Up-Down Wedstrijd

Beste zeilers,

Komende zaterdag kunnen we weer los voor de start van de tweede helft van ons wedstrijdseizoen!

Graag willen we jullie bij deze uitnodigen voor de up- down wedstrijd op zaterdag 2 Juni start 10.00 uur.

Net voor de wedstrijd zal een rak worden uitgezet welke precies in de lengte richting van de windrichting zal komen te liggen. Het is de bedoeling dat dit rak een aantal keren zal worden gevaren.
Afhankelijk van de wind zal op de dam, het aantal keren dat het rak gezeild dient te worden, bekend worden gemaakt.Tevens zullen ook de boeien bekend worden gemaakt.
Wee daarom een beetje op tijd met de inschrijving!

Wij nodigen jullie natuurlijk weer allemaal uit om hier aan mee te doen. Wij hopen natuurlijk weer op heel veel belangstelling.

Tot Zaterdag!

Namens de wedstrijdcommissie van WSV de Zuiderzee

ps. Er zijn nog boten beschikbaar voor de “open boten wedstrijd”! Graag inschrijven voor 7 September (Laatst mogelijke datum voor vastleggen boten)! Zie Inschijf-formulier open boten.